Wykorzystanie map numerycznych i teledetekcji w turystyce i edukacji leśnej

Emilia Wiśniewska
Instytut Geodezji i Kartografii
Polska

Krystyna Stankiewicz
Instytut Geodezji i Kartografii
Polska

Słowa kluczowe:

teledetekcja; turystyczne systemy informacji przestrzennej; edukacja leśna

Pełny tekst:

PDF