Stan prac nad zintegrowanym systemem katastralnym w świetle potrzeb leśnictwa

Zdzisława Widawska
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
Polska

Słowa kluczowe:

kataster; leśnictwo; lasy prywatne; System Informacyjny Lasów Państwowych; leśna mapa numeryczna

Pełny tekst:

PDF