Wprowadzenie do technologii skaningu laserowego w leśnictwie

Piotr Wężyk
Akademia Rolnicza w Krakowie
Polska

Słowa kluczowe:

lotniczy i naziemny skaning laserowy; lidar; NMT; NMPT; chmura punktów

Pełny tekst:

PDF