Aktualizacja leśnej mapy numerycznej z wykorzystaniem archiwalnych zdjęć z satelity IKONOS

Leszek Tomalski
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych we Wrocławiu
Polska

Słowa kluczowe:

obrazy satelitarne; leśna mapa numeryczna; ortofotomapa

Pełny tekst:

PDF