Zastosowanie zdjęć hemisferycznych w badaniach ekosystemów leśnych

Paweł Strzeliński
Akademia Rolnicza w Poznaniu
Polska

Słowa kluczowe:

pomiary światła; indeks powierzchni liściowej; fotoszkic koron; fotografia w podczerwieni; obiektyw "rybie oko"

Pełny tekst:

PDF