Wykorzystanie leśnej mapy numerycznej w nadleśnictwie na przykładzie Regionajnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu

Michal Ostrowski
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
Polska

Słowa kluczowe:

leśna mapa numeryczna; nadleśnictwo; gospodarka leśna

Pełny tekst:

PDF