Zastosowanie SIP do wyznaczania ognisk gradacyjnych ważniejszych szkodników liściożernych sosny na przykładzie Puszczy Noteckiej

Jerzy Mozgawa
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
Polska

Wiktor Tracz
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
Polska

Grażyna Kamińska
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
Polska

Andrzej Kolk
Instytut Badawczy Leśnictwa
Polska

Lidia Sukovata
Instytut Badawczy Leśnictwa
Polska

Słowa kluczowe:

SIP; ogniska gradacyjne; szkodniki liściożerne sosny

Pełny tekst:

PDF