Wykorzystanie GPS i dalmierza laserowego w praktyce leśnej

Michał Brach
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
Polska

Krzysztof Stereńczak
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
Polska

Słowa kluczowe:

GPS; dalmierz laserowy; leśnictwo

Pełny tekst:

PDF