Współczesne metody fotogrametrii i ich zastosowanie w leśnictwie

Joanna Adamczyk
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
Polska

Krzysztof Będkowski
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
Polska

Sławomir Mikrut
Akademia Górniczo-Hutnicza
Polska

Słowa kluczowe:

leśnictwo; fotogrametria; inwentaryzacja; ortofotomapa

Pełny tekst:

PDF