Cyfrowa analiza zależności między barwą koron na zdjęciach lotniczych a stanem zdrowotnym drzew

Joanna Adamczyk
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
Polska

Krzysztof Będkowski
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
Polska

Słowa kluczowe:

kod barwy; aparat asymilacyjny; eksperyment dydaktyczny

Pełny tekst:

PDF