Analiza obiektowa jako metoda poprawy jakości klasyfikacji

Joanna Adamczyk
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
Polska

Krzysztof Będkowski
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
Polska

Słowa kluczowe:

klasyfikacja obiektowa; klasyfikacja nadzorowana; teledetekcja; Landsat

Pełny tekst:

PDF