Leśnictwo a inicjatywa INSPIRE

Joanna Adamczyk
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
Polska

Słowa kluczowe:

INSPIRE; infrastruktura danych przestrzennych; leśnictwo; INFOREST

Pełny tekst:

PDF