Misja geomatyki w rozwoju leśnictwa

Heronim Olenderek
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
Polska

Słowa kluczowe:

leśnictwo; Lasy Państwowe; geomatyka; badania; wdrożenia

Pełny tekst:

PDF