Kontakt

Osoba do kontaktu

Ewa Musiał
Email: rocznikigeomatyki@ptip.org.pl

Wsparcie techniczne

Paweł Witkowski
Email: intools@intools.pl