Kontakt

Osoba do kontaktu

Agnieszka Zwirowicz-Rutkowska
Email: rocznikigeomatyki@ptip.org.pl

Wsparcie techniczne

Paweł Witkowski
Email: intools@intools.pl