Autor - szczegóły

Bondaruk, Jan, Polska

  • Tom 10, Zeszyt 6(56), 2012
    Wykorzystanie bazy danych obiektów topograficznych w systemie "Ogólnodostępna Platforma Informacji - tereny poprzemysłowe" jako komponentu Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej
    Streszczenie  PDF