Autor - szczegóły

Głosińska, Ewa, Polska

  • Tom 11, Zeszyt 4(61), 2013
    Zastosowanie GIS w szacowaniu potencjalnych strat powodziowych w kontekście zagospodarowania obszarów zalewowych na przykładzie miast województwa zachodniopomorskiego
    Streszczenie  PDF