Autor - szczegóły

Kozłowska, Teresa, Polska

  • Tom 10, Zeszyt 2(52), 2012
    Próba rozpoznania ekologicznych i produkcyjnych siedlisk łąkowych na podstawie sezonowej zmienności charakterystyk spektralnych i tekstury zarejestrowanych na zdjęciach satelitów Landsat
    Szczegóły  PDF