Autor - szczegóły

Krzysztofowicz, Sylwia, Polska

  • Tom 17, Zeszyt 1(84), 2019
    Przegląd zadań jednostek samorządu terytorialnego pod względem możliwości ich wykonania z wykorzystaniem danych VGI pochodzących z projektu OpenStreetMap
    Streszczenie  PDF