Autor - szczegóły

Grodzicki, Piotr, Polska

  • Tom 8, Zeszyt 5(41), 2010
    Badanie wpływu parametrów filtracji geodanych pozyskiwanych wielowiązkową sondą interferometryczną GeoSwath+ na wynik modelowania powierzchni dna
    Szczegóły  PDF