Autor - szczegóły

Mucha, Miłosz, Polska

  • Tom 15, Zeszyt 1(76), 2017
    Mapa użytkowania i pokrycia fragmentu Gorczańskiego Parku Narodowego opracowana w oparciu o fotointerpretację cyfrowych ortofotomap lotniczych CIR z 2011 roku
    Streszczenie  PDF