Autor - szczegóły

Zygmunt, Marta, Polska

  • Tom 16, Zeszyt 2(81), 2018
    Analiza potencjału ekspozycji słonecznej dachów o zróżnicowanej konstrukcji z uwzględnieniem zacienienia na przykładzie wybranych obiektów budowlanych z terenu miasta Nowy Sącz
    Streszczenie  PDF