Autor - szczegóły

Mitelsztedt, Krzysztof, Polska

  • Tom 13, Zeszyt 3(69), 2015
    Wykorzystanie chmur punktów z lotniczego skanowania laserowego do weryfikacji stanu aktualności wybranych obiektów w bazie geometrycznej leśnej mapy numerycznej
    Streszczenie  PDF