Autor - szczegóły

Rusak, Katarzyna, Polska

  • Tom 3, Zeszyt 2, 2005
    Zastosowanie geostatystyki i GIS do analizy wpływu czynników naturalnych i antropogenicznych na koncentrację metali ciężkich w glebach rejonu olkuskiego
    Szczegóły  PDF