Autor - szczegóły

Wysocki, Jerzy, Polska

  • Tom 8, Zeszyt 1(37), 2010
    Podstawowa rola geodezji, fotogrametrii, teledetekcji oraz geomatyki w tworzeniu infrastruktury informacji przestrzennej w zakresie opisu ukształtowania powierzchni terenu
    Szczegóły  PDF