Autor - szczegóły

Zaperty, Ewa, Polska

  • Tom 5, Zeszyt 7, 2007
    Propozycja zasad waloryzacji kompleksów leśnych pod względem możliwości lokalizowania w nich dróg kołowych publicznych rangi krajowej i wojewódzkiej
    Szczegóły  PDF