Interaktywna mapa obozu koncentracyjnego KL Płaszów w aplikacji ArcGIS Story Map

Anna Kuryłowicz
ORCID: 0000-0002-6694-3031
AGH Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
Polska

Marzena Koziak
ORCID: 0000-0002-3114-1118
AGH Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
Polska

Krystian Kozioł
ORCID: 0000-0002-0624-2006
AGH Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
Polska

Streszczenie

KL Płaszów, czyli hitlerowski obóz koncentracyjny, działający w okresie drugiej wojny światowej, położony na terenie miasta Krakowa, pomiędzy ulicami Swoszowicką i Wielicką, został już dawno zapomniany przez dzisiejsze społeczeństwo. Obecni mieszkańcy nie mają pojęcia, jak okrutne zbrodnie miały miejsce na tym obszarze przed niemal osiemdziesięcioma laty. Niepamięć o miejscu zagłady tysięcy ludzi była głównym celem do podjęcia się stworzenia projektu, który choćby w części pomógłby w przypomnieniu i upamiętnieniu wszystkich cierpiących tam osób. Przede wszystkim ważne było, aby przedstawić usytuowanie byłego obozu, gdyż został on doszczętnie zniszczony przez uciekających niemieckich okupantów. W związku z tym pierwszym etapem pracy była kalibracja starych map topograficznych, planu obozu, zdjęcia lotniczego do obecnego układu odniesienia oraz wektoryzacja poszczególnych elementów obozu. Drugim etapem, który oprócz pokazania położenia obozu, ma na celu opowiedzenie historii tego miejsca, było stworzenie Story Map – aplikacji, która pozwala na połączenie reprezentacji obiektu na mapie z informacjami, dotyczącymi tego elementu. Projekt ten jest przeznaczony dla każdego użytkownika, który chciałby wybrać się na wirtualną wędrówkę historyczną po obozie w Płaszowie.

Przesłano 4.04.2017 Zaakceptowano 23.07.2017 Opublikowano 30.09.2017

Słowa kluczowe:

GIS; geoportal; Story Map

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia

Archiwum Map Wojskowego Instytutu Geograficznego 1919-1939. Dostęp 09.05.2006 r. http://www.mapywig.org/m/WIG_maps/series/025K/P48-S30-G_KRAKOW_WYD._TURYST._1934.jpg

Esri 2017: Story Maps. https://storymaps.arcgis.com/en/,

Gotlib D., Iwaniak A., Olszewski R., 2008: GIS. Obszary zastosowań. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Gregory I.N. 2003: A place in history: a guide to using GIS in historical research. London.

Gregory I.N., 2007: Historical GIS. Technologies, methodologies and scholarship. Cambridge University Press.

Kaczmarek P., 2009: Jak budowałem GIS. Podzamcze: 51 42 13 N, 21 35 14 E. Arcadia – magazyn użytkowników oprogramowania Esri, dodatek publikowany na łamach Magazynu Geoinformacyjnego GEODETA 12 (175): 36.

Kaczmarek P., 2009: Jak budowałem GIS (Podzamcze 51°42´13˝ N, 21°35´14˝ E). Dostęp 30.05.2017 r. http://www.esri.pl/images/Arcadia_archiwum/Arcadia%202009-12.pdf

Knowles A.K. (ed.), 2002: Past time, past place. GIS for history. ESRI, Redlands.

Knowles A.K. (ed.), 2008: Placing history: how maps, spatial data, and GIS are changing historical scholarship. ESRI, Redlands.

Konias A., 2000: Kartografia topograficzna Śląska Cieszyńskiego i zaboru austriackiego od II połowy XVIII wieku do początku XX wieku. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.

Kotarba R., 2009: Niemiecki obóz w Płaszowie 1942-1945. Warszawa-Kraków: Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.

Kurczyński Z., 2014: Fotogrametria. Wydawnictwo Naukowe PWN SA, Warszawa.

Linsenbarth A., Mościcka A., 2007: Geoinformacyjne aspekty przedstawiania wydarzeń biblijnych. Przegląd Geodezyjny r. 79, nr 3: 8-12.

Mapy archiwalne Polski i Europy Środkowej. http://igrek.amzp.pl/

Rekonstrukcja obozu zagłady w Pustkowie, 2011: Dostęp: 26.05.2017 r. http://www.sztetl.org.pl/pl/cms/aktualnosci/1611,rekonstrukcja-obozu-zaglady-w-pustkowie/

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Dz.U. 2011 nr 263 poz. 1572.

Rozporządzenie Rady Ministrów z 15 października 2012r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych. Dz.U. 2012 poz. 1247.

Rozporządzenie Rady Ministrów z 8 sierpnia 2000r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych. Dz.U. 2000 nr 70 poz. 821.

Szady B., 2008: Zastosowanie systemów informacji geograficznej w geografii historycznej. Polski Przegląd Kartograficzny t. 40, nr 3: 279-283.

Szady B., 2013: Przeszłość można zobaczyć GIS-em. Dostęp:26.05.2017 r. http://www.arcanagis.pl/przeszlosc-mozna-zobaczyc-gis-em/

Szpociński A., 2010: Współczesna kultura historyczna. Kultura Współczesna 1 (63), Narodowe Cenrum Kultury, Warszawa.

Treblinka: wykopaliska ujawniają horror obozów hitlerowskich, 2014: Dostęp:26.05.2017 r. http://historia.focus.pl/archeologia/treblinka-wykopaliska-ujawniaja-horror-obozow-hitlerowskich-1476

Wilkowski M., 2011: Rekonstrukcje historyczne i estetyzacja przeszłości. Dostęp:26.05.2017 r. http://historiaimedia.org/2011/08/16/rekonstrukcje-historyczne-i-estetyzacja-przeszlosci/

Yad Vashem Photo Archive, http://collections.yadvashem.org/photosarchive/en-us/4689679.html