Analiza funkcjonalności aplikacji wspomagających prowadzenie EMUiA

Marta Chojnacka
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa
Polska

Agnieszka Chojka
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa
Polska

Streszczenie

Wejście w życie ustawy o IIP spowodowało zmianę zasad prowadzenia ewidencji numeracji porządkowej nieruchomości w gminach. Od strony formalnej ewidencja jest ustanowiona w prawie geodezyjnym i kartograficznym (PGiK) a uszczegółowiona w rozporządzeniu w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów (EMUiA). Ustawa PGiK nie tylko definiuje zadania gminy w zakresie EMUiA, ale także zastrzega, że rejestr ten musi być prowadzony w systemie teleinformatycznym. Natomiast rozporządzenie EMUiA szczegółowo określa wymagania dla aplikacji wspomagającej prowadzenie tej ewidencji. W odpowiedzi na powyższy warunek, na polskim rynku pojawiło się wiele aplikacji komputerowych wspomagających prowadzenie EMUiA.
W niniejszym artykule przedstawiono wyniki analizy funkcjonalności 3 wybranych aplikacji przeznaczonych do prowadzenia EMUiA w Polsce.

Słowa kluczowe:

EMUiA; ewidencja miejscowości, ulic i adresów; oprogramowanie

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia

Aplikacja EMUiA, 2016: Portal dla użytkowników Aplikacja EMUiA. https://emuia.gugik.gov.pl/

Chojnacka M., 2016: Analiza funkcjonalności aplikacji do prowadzenia EMUiA. Praca magisterska. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa, Katedra Geodezji Szczegółowej, Olsztyn.

EMUiA, 2012: Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów. Dz.U. 2012, nr 23, poz. 125.

GEMA, 2012: GEMA EMUiA. Opis aplikacji. GISON, Systemy geoinformatyczne, Kraków.

Moduł, 2016: Ewidencja miejscowości, ulic i adresów. GEOBID Sp. z o.o., Katowice.

IIP, 2010: Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej. Dz.U. 2010, nr 76, poz. 489.

iMPA, 2014: Internetowy Manager Punktów Adresowych. Podręcznik użytkownika. GEO-SYSTEM Sp. z o.o., Warszawa.

NPN, 2004: Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 października 2004 r., w sprawie numeracji porządkowej nieruchomości. Dz.U. 2004, nr 243, poz. 2432.

PGiK, 1989: Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. Dz.U. 2010, nr 193, poz. 1287.

Pyka K., 2014: EMUiA jako element infrastruktury informacji przestrzennej. Część I materiałów szkoleniowych. Warszawa.

GI 6 i.Adres, 2016: Aplikacja GEO-INFO i.Adres. SYSTHERM INFO Sp. z o.o., Poznań.

Szkolenia, 2016: Szkolenia dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego z aplikacji EMUiA. http://www.aplikacjaemuia.pl/

TERYT2, 2016: Projekt TERYT 2 – Państwowy rejestr granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju. GUGiK, Warszawa.

TERYT3, 2016: Projekt TERYT 3 – Rozbudowa systemów do prowadzenia rejestrów adresowych – Etap I. GUGiK, Warszawa.